Instruks for arrangementsansvarlig mini og aktivitetsturnering


Felles oppmøte 1 1/2t før første kamp.

Ved utløsing av brannalarm, kontroller om det brenner og ring vaktmester på mob. 975 98 180

Dersom sikringen går på kjøkkenet er sikringsskapet på 17.mai lager. Ring vaktmester for hjelp.

Det anbefales å rigge til i hallen kvelden før på miniturneringer, for erfaringsmessig tar dette lang tid!! Minimål skal ut i hallen, og noen skal blåses opp. Bord og stoler til minisekretariat og hovedsekretariat, benker skal settes ut. Tjukkas anbefales å legges i midten av hallen til lek mellom kampene. mm. 

Før arrangementet:

1) Arrangementsansvarlig må kontakte kasserer i håndballgruppa (Kine Tangen) på forhånd og avtale henting av pengeskrin til kiosk og inngang, samt nøkkel til hallen.

2) Kampoppsettet for turneringen hentes her. Detaljert beskrivelse for hvordan gjøre det finner du her. Print ut tre store kampoppsett på A3 format til å henge opp i Tyristua, inne ved tribunene og nede ved hallflaten. Print ut små kampoppsett på A4 format til hovedsekretariatet og til de to minisekretariatene.

3) Dommeroppsett for mini og aktivitetsturnering skal sportslig utvalg sette opp, og arrangementsansvarlig skal motta dette oppsettet på forhånd eller før turneringen starter. Dette dommeroppsettet skal ligge i hovedsekretariatet.

4) Fyll ut dommerbetalingsskjema for klubbene. Detaljert beskrivelse for hvordan du gjør det finner du her

5) Kamprapporter skal fylles ut før turneringen. Ved miniturnering skal det fylles ut en kamprapport for hvert lag per bane (minibane 1 og minibane 2, da de har hvert sitt sekretariat). Detaljert beskrivelse for hvordan du gjør det finner du her

6) Sette opp hvem som skal ha med vaffelrøre + kjøkkenhåndkle og hvem som tar med kake. Greit å rulere på dette, slik at ikke de samme må ha med hver gang. Til fulldagsturnering bruker vi å beregne at fire stk tar med seg 3l vaffelrøre, og 6-8stk leverer kake.

7) Bør noen dager i forkant ringe/sms til de som skal jobbe og forsikre seg om at de leser instruksene og har fått med seg arbeidsoppgavene.

8) Print ut garderobelapper, to eksemplarer av hver + et samlet eksemplar som kan henge i tyristua. Garderobelapper henges synlig på/ved siden av dør inn til garderobene - både fra hallen og fra gangen. Ved turneringer er det alltid noen lag som må dele garderobe. Er det både jente og guttelag er det fint å skille på dette i garderobefordelingen.

9) I overlappstiden mellom håndballkamper og fotballkamper deler vi på IZETTLE utstyret. Det vil si at du må sørge for at utstyret (to kortlesere og en ipad) blir hentet i fotballkiosken fredag kveld (pass på at siste fotballkamp er avholdt). Gi også beskjed til Katrine G. Skistad tlf 906 17 984, for å få endret kontonummer til håndballen sin konto. Utstyret må da også leveres tilbake til fotballkiosk etter arrangementets slutt og Katrine vil da endre kontonummer tilbake til fotball sin konto. For å betjene den siste kortleseren må det også benyttes en ipad til. Katrine har en som greit kan brukes.


Blanke kamprapporter, kvitteringer og andre skjema man kunne trenge finnes i arrangementspermen eller så kan de skrives ut fra Barnehåndball sidene og "huskeliste for arrangører".
Kampdag:

1) Ved oppmøte 1 1/2 t før kampstart samler du alle som skal jobbe for å koordinere arbeidsoppgaver.

2) Arrangementsansvarlig skal bruke FairPlay-vest, denne ligger sammen med utstyr som hentes hos kasserer.

3) Heng opp garderobeskilt og toalettskilt, en festes på dør garderobegang og en i hallen. Sørg for at dør nede (inngangsdøren vi bruker på treninger) er låst.

4) Sørg for at alle dører til garderobene og til toalettene er låst opp.

5) Ta imot dommere og dommerkontakt. Lås opp dommergarderobe til dem.

6) Det finns 2 minimål står i skolens utstyrsrom og 2 små oppblåsbare minimål ligger på håndballageret bak garderobene (pumpe til dette ligger i bagen med målene). Alle mål må sikres med de blå sandsekkene som ligger i skolens utstyrsrom. Det er litt arbeid å sette opp dette, så beregn god tid. Dette kan også med fordel settes opp kvelden før.

7) Ved behov kan resterende benker og eventuelle stoler fra lageret settes ut langs kortsiden av hallen. For å avlaste tribunen oppe.


Etter arrangement:

1) Arrangementsansvarlig teller opp beholdningen fra kiosk og billettsalg sammen med en av de siste som har kiosk/billettvakt.
2) Oppgjør og vekslepenger (1500 kr) etter endt arrangement leveres til kasserer. NB! husk å beholde mest mulig småpenger i skrinene.

3) Arrangementsansvarlig sjekker at hallen forlates i ryddig stand, og har ansvar for at alle lys er slukket og dører er låst.
4) Arrangementsansvarlig sørger for at kamprapporter og deltakerlister sendes inn på mail til regionen innen 3 virkedager etter turneringen.
Levert av IdrettenOnline