Kasserer

Instruks kasserer, IF Tyristubben Håndball

Disponerer lagets midler og har fullmakt over gruppas bankkontoer.
Utarbeidet budsjett i samarbeid med leder.
Fører regnskap for gruppa, må oppdateres minimum hver 2. måned.
Har til enhver tid oversikt over gruppas økonomiske situasjon og følger opp denne.
Sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet. Per dd følger budsjettåret kalenderåret.
Årsmøtet for gruppa avholdes i slutten av september, og for IF Tyristubben i mars.
Utarbeide årsplan for kasseres aktiviteter som skal inn i felles aktivitetsplan for håndballgruppa.
Organiserer kontantkasser til kiosk, billettinntekter og dommerutgifter.
(Hvis oppgavene for kasserer fordeles med annet styremedlem må dette avklares i begynnelsen av budsjettåret).
Sende ut treningsavgifter til medlemmene av gruppen, og følge opp dette.


Utleggskjema som skal brukes og sendes til kasserer finner du her


Levert av IdrettenOnline