Sportslig leder

Sportslig leder, IF Tyristubben Håndballgruppe.

Ansvarlig for sportslig aktivitet på alle nivå.
Utarbeide årsplan for all sportslig aktivitet i håndballgruppa.
Ansvarlig for at aktivitetene i gruppa følger IFTs visjon og målsetning
Melde på alle lag til seriespill og felles turneringer. Innendørs og Beach håndball.
Sammen med gruppas leder, være bindeleddet mellom håndballgruppa og Region Sør.
Sammen med gruppas leder føre forhandlinger med trenere.
Hjelpe til å skaffe trenere til lagene etter behov.
Være støttespiller til trenere, utøvere og andre i klubben som trenger informasjon og/eller hjelp i sportslige spørsmål.
I samarbeid med leder utarbeide budsjettforslag for sportlige aktiviteter i god tid før budsjettbehandlingen.


Sportslig årshjul (miniversjon) for sesongen 2017/2018 finnes her


Levert av IdrettenOnline