Leder

Instruks leder, IF Tyristubben HåndballAnsvarlig for gruppas daglig ledelse, koordinerer gruppas totale aktiviteter
Representerer gruppa i hovedstyret og på årmøtet til IF Tyristubben. Leder skaffer stedsfortreder dersom leder ikke kan stille selv.

Er gruppas representant i møter og forhandlinger i samarbeid med sportslig leder
Innkaller til gruppemøter, forbereder saker og leder møtene. Lager møteplan og distribuerer dette til øvrige medlemmer i styret.
Hovedansvar for gruppas økonomi

Anviser utbetalinger sammen med kasserer
Utarbeider årsplan for leders aktiviteter og lager felles aktivitetsplan for håndballgruppa.
Ansvarlig for at driften følger IF Tyristubbens visjon og målsetning, samt håndballgruppas rammeplan
Sammen med sportslig leder være bindeleddet mellom håndballgruppa, Håndballforbundet - region sør og Sone 2
Sammen med sportslig leder føre forhandlinger med trenere
(Hvis gruppa ikke har sportslig leder vil oppgavene i for dette vervet tilfalle leder)Levert av IdrettenOnline