Oppmann

Instruks oppmann, IF Tyristubben Håndball

Vi anbefaler en oppmann per lag, men er det stor gruppe kan det gjerne være flere oppmenn per lag. Ansvarlig for den ikke – sportslige driften av laget.
Gjøre seg kjent med Sportslig rammeplan.
Bindeledd mellom laget og håndballgruppas styre ved informasjon, dugnader osv.
Sikre god kommunikasjon mellom gruppa, spillerne, trener, o.a. ved tilrettelegging av foreldremøter og lignende.
Bistå trener i ansvar for lagets drakter og utstyr.
Sette seg inn i regler for bruk av hjemmesiden. Bruk den aktivt til informasjon, referater osv.
Bidra med lagslister i TA, gjerne via trener eller leder i håndballgruppa.
Bidra med purring på utestående treningsavgifter.
Sørge for at arrangment, eks hjemmekamper blir utført etter håndballgruppas prosedyrer.

Gjerne arrangere sosiale tilstelninger innad i laget.


Levert av IdrettenOnline