Oppmann

Instruks oppmann, IF Tyristubben Håndball

Vi anbefaler en oppmann per lag, men er det stor gruppe kan det gjerne være flere oppmenn per lag.Ansvarlig for den ikke – sportslige driften av laget.
Gjøre seg kjent med Sportslig rammeplan.
Bindeledd mellom laget og håndballgruppas styre ved informasjon, dugnader osv.
Sikre god kommunikasjon mellom gruppa, spillerne, trener, o.a. ved tilrettelegging av foreldremøter og lignende.
Ansvar for lagets drakter og utstyr. Spesielt sjekke at førstehjelpsutstyr er på plass ved avreise til kamper og turneringer.
Sette seg inn i regler for bruk av hjemmesiden. Bruk den aktivt til informasjon, referater osv. Dette er klubbens offisielle kommunikasjonskanal og eventuelle Facebooksider er kun ett tillegg.
Sørge for at lagliste fylles ut etter mal, og leveres leder i håndballgruppa ved sesongstart. Oppdateres gjennom sesongen (Mal sendes ut av leder før sesongstart).
Holde oversikt over spillernes forsikrings innbetalinger – LISE. Fra det året spilleren fyller 13 år.
Lage kjørelister til bortekamper, og sette opp arbeidslister til hjemmearrangement.
I tilfelle omberamming av seriekamper skal sportslig leder kontaktes snarest. – oppmann må selv ordne alle formaliteter dvs. kontakte motstander, Region Sør, dommer, hall osv.
Skrive kamprapport/ deltagerliste til serie- og turneringskamper. Brukerveiledning finnes her Skrive ut kamprapporter fra handball.pdfLevert av IdrettenOnline