Trener

Instruks trener, IF Tyristubben Håndball

Trenere i klubben vår har følgende oppgaver:

Hovedansvar for planlegging og gjennomføring av treninger i henhold til håndballgruppas sportslig rammeplan.
Legge opp og gjennomføre treninger i tildelt treningstid, skaffe stedfortreder ved eventuelt behov.
Lede laget i håndballkamper (serie og turneringer).
Kontaktperson mellom sportslig leder og laget.
I samarbeid med oppmann og sportslig leder utarbeide en årsplan for laget før sesongstart.
Ansvarlig for lagets opptreden både på og utenfor banen. Jfr. Fair Play.
Sette seg inn i Tyristrandhallens reglement og rutiner.
Sette seg inn i regler for bruk av hjemmesiden, og bruke den aktivt til informasjon og referater fra kamper og andre ting.
Ved ulykker på kamp er trener ansvarlig for at skaden noteres på kamprapport. Husk at både dommer og trener skal signere.
Ved ulykker på treninger er trener ansvarlig for at det skrives rapport om hendelsesforløpet og omfang av skaden. Kontakt foreldre/foresatte og sørg for at spilleren får den hjelp som trengs.
Gjøre seg kjent med spillere som lider av spesielle sykdommerfor eksempel diabetes, astma, epilepsi og lignende. Og sette seg inn i hva som kreves ved evt. anfall/episode.


Levert av IdrettenOnline