Klokka i hallen
Programmering av klokka er kun mulig, når klokka ikke går.
Det som er skrevet med uthevet skrift er knappene på klokka eller fjernkontrollen. Du kan velge hvilken du bruker. Knappene på klokka kan virke ulogisk, men når du kan alle punkter er det et system.
Hvordan sette på klokka
 1. Monter ledningen i klokka. Ledningen henger på veggen rett ovenfor klokka i hallen.
 2. Slå på klokka to steder for øverste del som gjelder klokka (grønn del) og nederste del som gjelder mål (gul del) ved å trykke på on/off knappen .
 3. Klokka er på.

Hvilken vei klokka skal telle, framover eller bakover(øvre grønn del). I hånball skal klokka telle oppover.
 1. Juster klokka til å telle ned ved å trykke preset/xx:xx (for eksempel fra 20 min til 0)
 2. Juster klokka til å telle opp ved å trykke preset/00:00(for eksempel fra 0 til 20 min)

Innstill lengde på omgangen etter type kamp. (øvre grønn del)
 1. Trykk og hold inne progset/2ndF til angitt tid kommer opp .
 2. Flytt deg til tallet du ønsker å endre ved å trykke on/off til ønsket tall blinker.
 3. Skift tall til lavere tall ved å trykke preset/xx:xx til ønsket lavere tall eller skift tall til høyere tall ved å trykke start/stop til ønsket høyere tall. Gjenta til tallene er som ønsket.
 4. Avslutt med et trykk på preset/00:00 og innstillingen er ferdig.
 5. For å klargjøre klokka til start trykk prog/preset.

Start og stopp klokka. (øvre grønn del)
 1. Trykk på knappen start/stop og klokka går.
 2. Trykk på samme knapp start/stop og klokka stopper.
Registrering av mål (nedre gul del)
 1. Klokka har hjemmelag og bortelag.
 2. Trykk + 1 mål til høyre gjest eller + 1 mål til venstre til hjemmelaget.
 3. Ved feil registrering av mål, holde knappen 2nd F inne til det blinker i resultatet.
 4. Trykk deretter på knappen - 1 mål til høyre gjest eller - 1 mål til venstretil hjemmelaget - for å rette opp feilregistreing.
 5. Avslutt med å trykke på 2nd F.

Reset omgangen eller ny kamp.(øvre grønn del)

 1. Trykk deretter preset/00:00 1 ganger og omgangen er nullstilt.
 2. Klokka er nå klar til neste omgang eller kamp.

Nullstill resultatet etter kampen (nedre gul del)
 1. Hold progset/2nd F til resultatet begynner å blinke.
 2. Trykk deretter exchange og klokka nullstiller seg.
 3. Klokka er nå klar til neste kamp.

Innstill klokken til hvilken omgang som spilles (øvre grønn del)
bruk sammen som - innstill lengde på omgangen etter type kamp.
 1. Trykk og hold inne progset/2ndF til det blinker i klokka.
 2. Flytt deg til tallet du ønsker å endre ved å trykke on/off til ønsket tall blinker.
Bruk av lyd på klokka
 1. Trykk sound for å starte kampen, signalisere at timeout starter eller er slutt.
Info om lengde på kamper
 1. Seriekamp senior:30 min x 2
 2. Seriekamp 15 -18 år:25 min x 2
 3. Seriekamp 12 – 15 år: 20 min x 2
 4. Seriekamper 11 år: 15 min x 3
 5. Aktivitetsturneringer: 18 eller 20 min x 1
 6. Miniturneringer: 13 eller 15 min x 1
(se kampoppsett)
7. Andre turneringer etter avtale med arrangøren

2 minuttet utvisning
 1. Klokka skal stoppes når dommeren gir tegn til at klokka stoppes.
 2. Tidspunktet registres på en lapp, og noterer når spiller skal på banene igjen. Lappen gis til spilleren.
 3. Klokka startes når dommer setter kampen i gang igjen.

Timeout - 1 min
 1. Timeoutkortet skal ligge på bordet til sekretariatet før du trykker på sound knappen.
 2. Klokka skal stoppes.
 3. Etter 50 sek bruk sound knappen og start klokka når dommer blåser spillet i gang igjen.

Klokka er levert av EGAS sport 63959040.

Har du forslag til forbedringer gi tilbakemeldinger til styret.


Levert av IdrettenOnline