INSTRUKS FOR SEKRETARIAT:

  • På turneringene er det ett hovedsekretariat som styrer klokka og tar imot deltakerlister. Når det spilles minihåndball (4'er håndball) skal det også være to minisekretariat ute ved banene. Disse skal føre kamprapporten.
  • Det skal være 2 stk i hovedsekretariatet, håndballkretsen krever at personene over 16 år.
  • En tar seg av klokka og en tar seg av papirarbeidet
  • Det må være et tett samarbeid mellom speaker og sekretariat.
  • På miniturneringer er det i tillegg 2 sekretæriat med en person på hver. Disse skal skrive sluttresultatet på kamprapporten. 
  • Arrangementsansvarlig holder base sammen med musikk/speaker og har hovedansvar for kamprapporter, deltagerlister og dommerregninger.
  • Husk å starte stoppeklokka ved kampstart, i tilfelle hovedklokka stopper.

HOVEDSEKRETARIAT:

FØR KAMP:

1) Sett frem bord og tre stoler til sekretariatet/speaker. Dette finnes i den ene dommergarderoben.

2) Sett frem bord og stol til minisekretariat. Dette finnes på 17-mai lager oppe ved toalettene i tilknytning Tyristua. Arrangementsansvarlig har nøkkel dit.

3) Sett opp klokka og anlegg. Kjør gjerne klokka en runde hvis du er usikker på om du har stilt den inn riktig. Eske med utstyr og instruks finnes i dommergarderoben

4) Sørge for at dere har arrangementspermen hos dere med alle dommerkvitteringer etc.

5) Ta gjerne en prat med dommerne/dommerutvikler hvis du er usikkerp å noen regler etc.

6) Underveis i løpet av dagen er det viktig å påse at alle lag betaler deltakeravgift og får utlevert dommerkvittering. Instruks for dette finnes her


KAMPSTART:

1) Hovedsekretariatet signaliser til dommer at du er klar ved å løfte den ene hånda. Klokka starter når dommer blåser i fløyta.

2) Sørg ALLTID for å starte stoppeklokke samtidig som hallklokka. Det er i tilfelle strømmen/sikringen går.


ETTER KAMP:

1) Sørge for at dommerne får betalt. De har som regel med seg dommerregning selv, men eventuelt ligger det tomme eksemplar av dette i arrangementspermen.

2) Rydd sammen sekretariatet

3) Mopp hallflaten sammen med speaker/minisekretariat

4) Rydd unna eventuelle minimål. De oppblåsbare målene skal inn på håndballageret bak garderobene.

5) Sørg for at alle garderober er ryddet, og ta ut fulle søppelposer og fyll på nye poser. Ta ned garderobeskilt, baneskilt og andre lapper som er hengt opp.

6) Sjekk at ytterdører er låst, og få arrangementsansvarlig til å låse garderobene. Slukk lyset i hallen.

7) Hjelp til der det trengs når dere er ferdige. Vi arrangerer dette sammen, så det er viktig å hjelpe hverandre! :)


MINISEKRETARIAT:

FØR KAMP:

1) Sett frem bord og stol til minibanene

2) Sett opp minimålene. De oppblåsbare målene (ligger på håndballageret bak garderobene) skal stå under tribunene og sikres med de blå sandsekkene som ligger på skolens sitt utstyrslager. De andre målene (står inne på skolens utstyrsrom) skal stå inntil ribbeveggen og festes med vaier i veggen.

2) Heng opp lapper som viser hvilken bane som er bane 1 og hvilken bane som er bane 2, heng lappene slik at de er godt synlig fra tribunen.

3) Sørg for at du har fått kamprapport og penner som virker.

4) Sørg for at du har flippoveren klar til å telle målene.

5) Ta gjerne en prat med dommere/dommerutvikler dersom du er usikker på noen regler etc.


KAMPSTART:

1) Følg opp målene på flippoveren

2) Hjelp dommerene med å justere de spillende lagene dersom det er store forskjeller og et lag leder med mange mål. Vi ønsker mest mulig jevne kamper. :)

3) Før på sluttresultatene etter hver kamp, og sørg for at du selv og dommerne skriver under på kamprapporten.


ETTER KAMP:

1) Rydd ned sekretariatet

2) Mopp hallflaten sammen med speaker/hovedsekretariat

3) Rydd unna minimålene og innbytterbenkene. De oppblåsbare målene skal inn på håndballageret bak garderobene, de store målene skal inn i skolens utstyrsrom.

4) Sørg for at alle garderober er ryddet, og ta ut fulle søppelposer og fyll på nye poser. Ta ned garderobeskilt, baneskilt og andre lapper som er hengt opp.

5) Sjekk at ytterdører er låst, og få arrangementsansvarlig til å låse garderobene. Sistemann slukker lyset i hallen.

6) Hjelp til der det trengs når dere er ferdige. Vi arrangerer dette sammen, så det er viktig å hjelpe hverandre! :)Levert av IdrettenOnline