Informasjon rundt dugnader i håndballgruppa


Det koster mye penger å drive håndballen, derfor er vi avhengige av gode dugnader for å holde medlemskontingenten så lav som vi kan. Vi ønsker å gi alle muligheten til å kunne være med i håndballgruppa, uavhengig av egen økonomi.


Håndballen har gjennom mange år valgt å arrangere turneringer og det er viktig å tenke på at disse turneringene er våre dugnader for å få gode inntekter til håndballgruppa. Summen av fortjenesten på en turnering er mye mer enn alle seriekampene for ett lag til sammen. I tillegg er seriekamper noe vi må arrangere for at de seriespillende lagene skal få spille kamper. Turneringer er ikke noe vi må arrangere for at de minste lagene skal få spille kamper, men for at vi skal få gode inntekter til håndballgruppa. Alternativet er å kjøre andre typer dugnader i tillegg til seriekamper, som for eksempel salgsdugnader og loppemarked, noe de fleste nok opplever som ganske tidskrevende og som vi i styret jobber for å unngå. I all hovedsak er det de lagene som spiller disse turneringene som tar arrangementet, altså vil de yngre lagene bidra svært godt til gruppas økonomi. Det er dessverre ikke alle gangene at det er mulig for regionen å sette opp kampene slik at alle de yngste lagene får spille hjemmekamper når vi arrangerer turnering. Dermed står vi igjen med en mindre foreldregruppe til å arrangere turnering hvis et lag må reise til et annet sted for å spille. Det er i disse situasjonene vi må hente inn forsterkninger fra eldre lag.


Hvert år må styret søke om å få lov til å arrangere slike turneringer, og vi har bestemt at vi skal søke på en turnering av hvert slag (en mini- og enaktivitetsturneringer) i løpet av en sesong. Dette bestemmer vi litt ut i fra hvor mange lag vi har i de aldersgruppene. Vi skal ikke søke om turneringer i september eller april, på grunn av hensyn til fotballsesong og andre arrangement. Det er ikke gitt at vi vil få tildelt turneringer, derfor må vi også se oss om etter andre dugnader til å dekke de inntektene et slikt arrangement ville bringe inn.


I håndballgruppa er vi så heldige å ha endel passive inntekter via grasrotandelen og LAM som gjør at dugnadsinnsatsen kan holdes på et moderat/lavt nivå. Alle disse midlene bidrar til å dekke deler av utgiftene til seriepåmelding, kampaktivitet, dommere, utstyr etc. som fort summerer seg opp til høye summer i tillegg til halleien, og som vi måtte ha kjørt mange ekstra dugnader for å kunne dekke.


Skulle det bli behov for ekstra inntekter må vi se oss nødt til å sette i gang andre aktiviteter for å få inn penger. Dette vil komme i tillegg til seriekamper, turneringer og vasking.
Vi håper foreldre stiller seg positive til å være med å bidra til at vi kan ha et positivt håndballmiljø i Tyristubben med mye god aktivitet og en sunn økonomi :)


Levert av IdrettenOnline